Wat is het basispakket 2022?

Wat is het basispakket van de zorgverzekering?

Het basispakket 2022 waar vaak naar wordt verwezen in het nieuws gaat over de basisverzekering van de zorgverzekeringen. Dit basispakket is een onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw), en bevat onderdelen die gericht zijn tot het krijgen van zorg. Dit kan zijn voor acute zorg maar ook voor zorg op langere termijn bij chronische aandoeningen of psychische hulpverlening. Iedere Nederlander is verplicht tot het afsluiten van minimaal deze basisverzekering, dat is dan ook bij wet bepaald.

De overheid is belast met de inhoud van het basispakket, de prijs van het basispakket 2022 wordt door de zorgverzekeraars zelf betaald.

Wat zit er in het basispakket 2022

De inhoud van het basispakket wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Zij doen dit om ervoor te zorgen dat iedereen die deze zorgverzekering heeft afgesloten toegang blijft houden tot de meest noodzakelijke zorg.

Ieder jaar zijn er wijzigingen binnen het basispakket, de overheid kan hiertoe beslissen indien zij nieuwe inzichten hebben verkregen over bepaalde behandelingen. Dit zie je veelal gebeuren bij het toetreden van nieuwe (vaak dure) medicatie voor onder meer kankerbehandelingen of zeldzame chronische ziekten.

Ook kan het zijn dat er nieuwe wensen zijn vanuit het maatschappelijke draagvlak. Een bijna terugkerend ritueel is hierbij bijvoorbeeld de anticonceptie. Al jaren pleitten verschillende partijen ervoor om dit te laten toetreden tot het basispakket, alleen moet er dan wel een meerderheid van de regering hiermee akkoord gaan. Wat tot dusverre nog niet is gebeurd, maar wellicht bij de volgende verkiezingen?

Inhoud van het basispakket (2022) per onderdeel


Anticonceptie tot 21 jaar:
Verschillende vormen van anticonceptie zitten in het basispakket, denk hierbij aan de “pil” of een spiraaltje. Bij bepaalde behandelingen en medicatie dient men wel rekening te houden met een eigen bijdrage. Als voorbeeld; de anticonceptie-pil is gratis voor personen tot 18 jaar, daarna betaald men tot de 21e een eigen bijdrage voor dit medicijn. Ben je 21 geworden, dan dien je de volledige kosten voor dit medicijn zelf te betalen.

Bevallingen
Voor de bevalling komt men in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering bij:
– een bevalling thuis
– een poliklinische (niet medisch noodzakelijke) bevalling in het ziekenhuis (max. vergoeding 225,- per geboorte).
– een medisch geïndiceerde bevalling.

Circumcisie ofwel besnijdenis:
Dit wordt vanuit het basispakket vergoed indien dit wordt gedaan vanwege een medische noodzaak. Let op, dus niet op religieuze gronden.

Dieetadvisering:
Advies over bepaalde vormen van een dieet zijn verbonden aan een medische noodzaak. Indien deze indicatie is gesteld kan men 3 uur aan dieetadvies verkrijgen via het basispakket.

Indien er door een chronische aandoening aanvullende voeding nodig blijkt, zoals dieetvoeding. Dan krijgt men dit vanuit het basispakket pas na toestemming van de zorgverzekeraar. In veel gevallen is het stellen van een bepaalde diagnose voldoende. Echter dient men dan vaak wel bij de zorgverzekeraar aangesloten bedrijven de bepaalde producten af te nemen.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI):
Dit programma is bij velen nog onbekend, het bestaat ook pas twee jaar en is gericht op de preventieve werking om de mensen sneller een gezondere leefstijl aan te leren.

Er bestaan verschillende GLI programma’s en deze komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit het basispakket. Een programma wordt vergoed indien deze zijn opgenomen binnen het loket gezond leven van het RIVM.

Je komt voor dit programma in aanmerking voor een volledige vergoeding indien:

– Je BMI hoger is dan 25 én een verhoogde risico hebt op hart en vaatziekten en een verhoogd risico hebt op diabetes.
– Je BMI hoger is dan 30

Je huisarts kan deze indicatie stellen, je hoeft hiervoor niet eerst naar de medisch specialist in het ziekenhuis.

Erfelijkheidsonderzoek:
Indien men door een bepaalde aandoening of genetische afwijking een erfelijkheidsonderzoek moet krijgen. Dan wordt deze behandeling bij de klinische genetica van het ziekenhuis vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Ergotherapie
Vanuit het basispakket heeft iedereen recht op 10 uur behandeling bij een ergotherapeut. Eventuele vervolgzorg kan worden verkregen vanuit een aanvullende zorgverzekering.

Fysiotherapie
Voor de vergoeding van fysiotherapie maken we het onderscheid tussen kinderen en volwassenen.

Fysiotherapie bij Kinderen:
– Fysiotherapie behorende bij een behandeling na een operatie of aandoening in het ziekenhuis.
– Fysiotherapie bij chronische aandoeningen (zie lijst chronische aandoeningen van de overheid ).
– Fysiotherapie bij overige aandoeningen, tot maximaal 18 behandelingen per aandoening.

Fysiotherapie bij volwassenen
– Fysiotherapie in een ziekenhuis na een operatie of behandeling.
– Fysiotherapie bij bepaalde chronische aandoeningen, na de 21e behandeling. Zie ook de lijst chronische aandoeningen van de overheid.
– Fysiotherapie bij COPD / Longziekten, 5 tot 60 behandelingen op jaarbasis, afhankelijk van de classificatie.
– Fysiotherapie bij etalagebenen, dan is de maximale vergoeding 37 behandelingen.
– Fysiotherapie bij urine incontinentie, dan is de maximale vergoeding vanuit de basisverzekering 9 behandelingen.
– Fysiotherapie bij heup en knieklachten door artrose, dan is de maximale vergoeding 12 behandelingen verspreid over 12 maanden.

Hoorzorg
De kosten voor een gehoorapparaat worden deels onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit het basispakket. Een voorwaarde hiervan kan zijn dat je een gehoorverlies hebt van meer dan 35dB. Ook indien men last heeft van oorsuizen (tinnitus) zal deze worden vergoed.

Het onderzoek naar het gehoorverlies en de advisering naar een gehoorapparaat vallen wel onder de vergoeding van het basispakket 2022.

Huisartsenzorg
De zorg die je krijgt bij de huisarts wordt volledig gedekt door het basispakket van de zorgverzekering. Bij een eventueel vervolg op dit bezoek zoals medicatie of een dooverwijzing naar het ziekenhuis kan wel van invloed zijn op je eigen risico of je eigen bijdrage.

Hulpmiddelen
Diverse hulpmiddelen komen (deels) in aanmerking voor een vergoeding vanuit het basispakket. Vaak en ook voor kinderen geldt er wel een eigen bijdrage. Wij zullen dit op een ander gedeelte van de website verder specificeren.

Kortdurende opname
Het kan zijn dat je na een operatie of na het krijgen van corona een tijdje moet revalideren, of je vanwege de thuissituatie niet direct naar huis kunt. Dan is het fijn te weten dat een kortdurende opname vaak volledig uit de basisverzekering wordt vergoed.

Kraamzorg
Een klein gedeelte van de kraamzorg komt uit het basispakket van de zorgverzekering, waaronder:
– hulp in de thuissituatie door een kraamverzorgende, let op hier geldt een eigen bijdrage van € 4,60 per uur aan eigen bijdrage.
– bevallen in het ziekenhuis op medische indicatie

Logopedie
Logopedie welke is ingesteld bij het verbeteren of herstellen van de spraakfunctie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket. Wel dient er een verwijzing vanaf de huisarts naar de logopedist te worden gemaakt.

Medicijnkosten
Medicijnen komen soms uit het basispakket, maar vaak geldt er een eigen bijdrage tot 250,- euro op jaarbasis voor de meeste medicatie. De overheid heeft een handig overzicht gemaakt waar je exact kunt zien welke medicijnen dit zijn en wat je kosten zijn: medicijnkosten.

Mondzorg en tandzorg
Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen uit het basispakket zal worden vergoed. Denk hierbij aan een bezoek aan de kaakchirurg of bijvoorbeeld bij een kunstgebit. Let op, je betaald dan wel altijd een eigen bijdrage en / of het eigen risico.

Voor kinderen tot 18 jaar zijn deze behandeling volledig vergoed vanuit het basispakket 2022 van de zorgverzekering.

Oogzorg
Om een vergoeding voor brillen of lenzen te verkrijgen vanuit het basispakket zijn er aanvullende voorwaarden. Onder meer dat je een zekere achteruitgang van je ogen moet hebben en moet voldoen aan specifieke eisen.

Prothese’s en pruiken
Voor beide geldt dat onder bijzondere omstandigheden deze vanuit het basispakket zullen worden vergoed. Denk hierbij aan een pruik bij kanker, de maximale vergoeding hiervoor is 452,- euro eenmalig. De rest dien je zelf bij te betalen.

Klassieke kaalheid is geen medische aandoening en zal derhalve ook niet voor een vergoeding in aanmerking komen.

Psychologische zorg
Basis en specialistische GGZ zorg komt in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. Indien dit wordt verkregen door een GGZ instelling, psychiater, of huisarts.

Stoppen met roken
Het stoppen met roken programma, indien gevolgd via de huisarts bij een aangesloten vereniging die door de zorgverzekeraar is vastgesteld. Komt in aanmerking voor een volledige vergoeding, vroeger moest men vaak nog betalen voor de medicatie maar dit zit bij de meeste zorgverzekeraars nu ook in de behandeling betrokken.

Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF)
Een vruchtbaarheidsbehandeling met IVF komt volledig in aanmerking voor een vergoeding vanuit het basispakket. Let op, het maximaal aantal pogingen is 3. Je kunt je eventueel aanvullend verzekeren voor extra pogingen.

Vervoer en verblijf
In sommige gevallen komt er een vergoeding vanuit het basispakket bij een verblijf indien men niet hoeft te overnachten in het ziekenhuis maar wel op relatief lange afstand woont en een aantal behandelingen dient te ondergaan.

De kosten voor het vervoer naar het ziekenhuis komen in slechts enkele gevallen in aanmerking voor een vergoeding. Denk hierbij aan het vervoer bij een visuele / lichamelijke handicap of chemotherapie.

Zorg in het buitenland
Indien men op vakantie gaat, en daar gebruik moet maken van spoedeisende zorg. Dan volgt er een vergoeding voor deze kosten vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Let op, de kosten worden maximaal vergoed aan het in Nederland geldende tarief. Ga je dus op vakantie, controleer dan altijd of je een aanvullende verzekering of een reisverzekering hebt indien je naar een land gaat waarvan je weet dat de zorgkosten hoger zijn dan in Nederland.

Wat te doen indien het basispakket geen dekking heeft?

Het kan gebeuren dat een bepaalde behandeling niet vanuit het basispakket zal worden vergoed. U kunt hiervoor vaak wel een aparte aanvullende zorgverzekering afsluiten. Het is wel belangrijk om goed te kijken naar de kosten van deze aanvullende zorgverzekering. Wat veel mensen niet weten is dat de daadwerkelijke kosten van een behandeling vaak lager zijn dan de premie die zij betalen aan hun zorgverzekeraar.

Wanneer wijzigt het basispakket 2022?

Ieder jaar zullen er gedurende het hele jaar wijzigingen plaats vinden binnen het basispakket van de zorgverzekering. Dit heeft veelal te maken met nieuwe medicatie die noodzakelijk zijn bij bepaalde behandelingen. Ook nieuwe behandelingen worden toegevoegd indien er bewijs is geleverd dat deze daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de preventie of het herstel waarbij de zorgkosten op lange termijn minder zullen zijn.

Ieder jaar wordt het basispakket gepresenteerd of eigenlijk goedgekeurd op de derde dinsdag van September, ofwel prinsjesdag.

Wat kost het basispakket?

De kosten van het basispakket verschillen per zorgverzekeraar. Dit heeft onder meer te maken met welke soort dekking de polis heeft van de betreffende verzekeraar.

Het staat de zorgverzekeraars geheel vrij om de prijs van dit pakket te bepalen. De verzekeraars krijgen namelijk van de overheid allemaal dezelfde vergoeding voor het verstrekken van dit pakket, dit wordt ook wel de nominale zorgpremie genoemd.

Overstappen naar een ander basispakket?

Ieder jaar staat het je vrij om te switchen naar een andere verzekeraar, echter is bij alle zorgverzekeraars de inhoud van het basispakket hetzelfde. De prijzen van deze pakketten verschillen wel van elkaar, soms tot wel 30 euro per maand. Dit is afhankelijk van de vorm van de dekking van het pakket of je keuzevrijheid wenst of niet. Via onze zorgvergelijker kun je eenvoudig de zorgpremie vergelijken, bekijk snel of jij hier een voordeel uit kunt halen!