Eigen risico

Wat is het eigen risico van de zorgverzekering?

Het eigen risico is een wettelijk verplichte bijdrage in de kosten wanneer je gebruik maakt van zorg uit het basispakket. Hier zit een maximum aan dat is vastgesteld door de overheid op 385,- euro (2022).

Zodra je gebruik maakt van zorg binnen het basispakket, dien je dus ten alle tijden het bedrag zelf te betalen totdat je het maximum hebt bereikt. Daarna zullen de kosten worden vergoed vanuit het basispakket.

Er bestaat ook nog de mogelijkheid tot het verhogen van je eigen risico, dit noemen we een: vrijwillig eigen risico, welke wij later zullen toelichten.

Wat is de hoogte van het eigen risico?

De hoogte van het eigen risico in 2021 bedraagt net als de afgelopen vier jaar 385,-. Dit wordt normaal gesproken jaarlijks vastgesteld door de regering, echter was er in het regeerakkoord in 2018 afgesproken om dit voor de komende vier jaar zo te laten.

Wanneer betaal je nou wel het eigen risico en wanneer niet?

Bij het maken van medische kosten, maak je dus aanspraak op het eigen risico en zijn de eerste 385,- euro voor je eigen rekening. Let wel dit gaat over de kosten die voortkomen uit het gebruik van onderdelen van het basispakket. Er zijn echter een aantal uitzonderingen waarbij je geen aanspraak maakt op het verbruik van je eigen risico:

– Wanneer je naar de huisarts gaat
– Tandartskosten voor jongeren onder de 18 jaar.
– Kosten voor kraamzorg en de verloskundigen, let op hier geldt wel weer een eigen bijdrage.
– Wijkverpleging
– Het bruikleen van hulpmiddelen vanuit de thuiszorg
– Griepprik en coronavaccinaties
– Stoppen met roken programma
– Controles bij orgaandonatie (indien donor).

Voor alle overige zaken, betaal je dus eerst je wettelijk verplichte eigen risico.

De geschiedenis van het eigen risico

Het eigen risico bestaat inmiddels sinds 2008, toen de toenmalige no-claim regeling werd omgezet naar het eigen risico zoals we dit nu kennen. Dit systeem werkte eigenlijk exact omgekeerd zoals we nu doen, daar je eerst 255 euro moest betalen verspreid over het jaar. Zodra je deze kosten niet had verbruikt, kreeg je dit aan het einde van het jaar terug gestort. Op dit moment is het zo dat je pas de kosten betaald op het moment dat je het ook daadwerkelijk hebt gebruikt.

Het bedrag wat we in de afgelopen jaren hebben betaald, verschilt ook enorm met het eigen risico wat we betaalden in 2008. Dit heeft ermee te maken dat de kosten in de gezondheidszorg een dermate ontwikkeling hebben doorgemaakt dat dit helaas noodzakelijk is.

Beloop van het eigen risico:

2008: 150 euro
2009: 155 euro
2010: 165 euro
2011: 170 euro
2012: 220 euro
2013: 350 euro
2014: 360 euro
2015: 375 euro
2016: 385 euro
2017: 385 euro
2018: 385 euro
2019: 385 euro
2020: 385 euro

Kortom, een continu stijgende lijn, wij zijn dan ook erg nieuwsgierig wat 2022 gaat brengen in de ontwikkeling van de hoogte van het eigen risico. Uiteraard is dit geheel afhankelijk van de overheid en de regeringspartijen die uiteindelijk komen te regeren.

Vrijwillig verhogen van het eigen risico van de zorgverzekering

Het eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd, dit kan bij alle zorgverzekeraars met verschillende stappen. Het bedrag waarmee je het eigen risico verhoogd komt bovenop het verplichte eigen risico van 385,- euro.

Is het verstandig om je eigen risico vrijwillig te verhogen?

Dat is geheel afhankelijk van je situatie, verwacht je weinig tot geen zorgkosten? Dan kan het aantrekkelijk zijn om het vrijwillige eigen risico te verhogen. Het voordeel dat je hiermee verkrijgt kan oplopen tot 30 euro per maand (2021), bij een verhoogd eigen risico van 885,- euro per jaar. Het gemiddelde bedrag dat aan korting wordt verkregen is in 2021 25 euro bij een maximale verhoging.

Verwacht je zorgkosten, dan dien je hier zeker geen gebruik van te maken!

Verwacht je dit niet? Dan kun je dit overwegen, je bespaart tenslotte gemiddeld 250 euro per jaar. Doe je dit samen met een partner, dan bespaar je zelfs 500 euro per jaar. Het risico dat je loopt indien een van beide iets gaat krijgen dit zorgseizoen, dan ben je de 500 euro kwijt. Blijven jullie allebei gezond en maken jullie geen gebruik van de zorg, dan bespaar je dus dit bedrag.

Het is dan ook verstandig om een financiële buffer te hebben, dat zodra je deze zorgkosten hebt gemaakt, dat je hierdoor niet in de problemen komt.

Voetnoot; je bent niets verplicht, het staat je geheel vrij om hier zelf voor te kiezen. Indien je de verschillen wil bekijken dan kun je eenvoudig in de zorgvergelijker aangeven wat jouw hoogte van je eigen risico is. Je ziet dan in de resultaten de prijs van de zorgpremie 2022 behorende bij de door jouw geselecteerde hoogte.

Hebben kinderen een eigen risico van de zorgverzekering?

Nee, voor kinderen tot en met 18 jaar betaalt u geen eigen risico voor de zorgverzekering. Dit geldt voor alle zorg vanuit het basispakket. Ook de reguliere tandartsbezoeken zijn voor kinderen gewoon gratis!